Kanaalbezetting

De Marifoon kanaalbezetting


 

Info over kanaal aanpassingen binnenvaart

Er is de afgelopen jaren nogal wat gewijzigd  in marifoonland.

In 1996 werd Atis verplicht; in 1999 werd DSC ingevoerd voor de beroepszeevaart en tevens is de kanaalbezetting  ingrijpend veranderd.

Inmiddels wordt de wetgeving omtrent marifonie niet meer door landen individueel bepaalt maar is Europese wetgeving van kracht.

Zo ontstond 5 jaar geleden het zogenaamde Brussel kanalen pakket, overeengekomen in Brussel en inmiddels in 2000 al weer opgevolgd door het Basel kanalen pakket overeengekomen in………, juist in 1 keer goed..

De belangrijkste wijzigingen in het Europese  kanalen pakket is het zendvermogen wat voor een groot aantal kanalen naar 25 watt is verhoogd.

In de oude Nederlandse marifoon waren in het verleden vrijwel alle kanalen automatisch gereduceerd  tot 1watt zendvermogen ; Een reductie van 35 mijl naar 7 mijl, een en ander afhankelijk van de antenne hoogte.

Als u naar het buitenland gaat, en dan met name naar Duitsland, dan is het  Europese  kanalen pakket verplicht.

Maar ook als u naar zee gaat, of u vaart op groot water, is het sterk aan te raden om het Basel kanaalpakket te installeren.

Alle werkkanalen in de blokgebieden langs de kust zijn dan ook op hoog zendvermogen te gebruiken , wat op zee zeker geen overbodige luxe is.

Hoge zeegang absorbeert veel zendenergie en maakt een verbinding al snel onmogelijk op laag zendvermogen.

Onderstaande tabel laat duidelijk zien welke kanalen er gewijzigd zijn.

De blauwe regels zijn gewijzigd tijdens de Brussel overeenkomst.

De groene regels te weten de nieuwe evenementen kanalen 87 en 88 voor wedstrijden etc op 25Watt

plus de nieuwe kanalen 75 en 76 zijn in Basel overeengekomen.

Wel moet worden opgemerkt dat de Nederlandse overheid van u verlangt dat u in Nederland uw marifoon handmatig naar 1 watt schakelt.

Een goede gewenning is uw marifoon standaard op 1 watt te zetten en pas indien nodig 25 watt te gebruiken. 

U heeft voor deze kanaal bezetting het standaard Basis certificaat Marifonie nodig.

Kanaal nummer Oud  Ned Brussel Basel
Kan 1    duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 2    duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 3    duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 4    duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 5    duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 6    simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 7    duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 8     simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 9     simplex 1 W 25 W 25 W
Kan 10   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 11   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 12   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 13   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 14   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 15   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 16   simplex 25 W 25 W 25 W
Kan 17   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 18   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 19   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 20   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 21   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 22   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 23   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 24   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 25   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 26   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 27   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 28   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 30   duplex 1 W 1 W vervallen
Kan 31   duplex 1 W 1 W 1 W
Kan 60   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 61   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 62   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 63   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 64   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 65   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 66   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 67   simplex 1 W 25 W 25 W
Kan 68   simplex 1 W 25 W 25 W
Kan 69   simplex 1 W 25 W 25 W
Kan 70   simplex 1 W DSC DSC
Kan 71   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 72   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 73   simplex 1 W 25 W 25 W
Kan 74   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 75   simplex niet niet 1W nieuw
Kan 76   simplex niet niet 1W nieuw
Kan 77   simplex 1 W 1 W 1 W
Kan 78   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 79   duplex 1W 25 W 25 W
Kan 80   duplex 1W 25 W 25 W
Kan 81   duplex 1 W 25 W 25 W
Kan 82   duplex 25 W 25W 25W
Kan 83   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 84  duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 85   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 86   duplex 25 W 25 W 25 W
Kan 87   duplex 25 W 25 W 25 W Simplex
Kan 88   duplex 25 W 25 W 25W Simplex
Kan 37   simplex KNWV Alleen in Zeevaart of combi 25W  Alleen in Zeevaart of combi  25W

Duplex kanalen  zenden en ontvangen op verschoven frequenties {zenden op de lage freq en ontvangen op de hoge freq en kunnen daarom niet gebruikt worden om rechtstreeks van schip naar schip te communiceren tenzij de sluis of de verkeerspost de gesprekken doorzend via zijn zender.

Zo kan het dus gebeuren dat u bij een sluis alle gesprekken kunt volgen totdat er bijvoorbeeld problemen  ontstaan. Vanaf dat moment kan de sluiswachter beslissen om het ontvangen signaal niet meer door te zenden naar de overige schepen.

Op simplex kanalen werkt u beiden op dezelfde frequentie en daarom kunt wel rechtstreeks communiceren met andere schepen.

Als u uw marifoon wilt controleren met een buurman kan dat dus uitsluitend op een simplex kanaal.

Wij krijgen heel vaak de klacht dat kanaal 31 niet werkt tijdens een test met de buurman.

Kanaal 31 is een duplex kanaal en werkt daarom alleen tijdens een gesprek met de havenmeester, die een speciale duplex zender gebruikt welke precies omgekeerd werkt.{zenden op hoge freq, ontvangen op lage freq}.

Kanaalaanpassing, kan dat ook in mijn marifoon ?  Ja hoor in 1 uur!!!

U kunt eenvoudig controleren welk kanalenpakket in uw marifoon zit door bijv. kanaal 18 te selecteren. Als het 1 watt lampje direct gaat branden is uw marifoon nog ouderwets Nederlands.

Als u kanaal 18 op hoog vermogen kunt gebruiken en kanaal 10 is laag vermogen, maar kanaal 75 en 76 werken niet, dan heeft u een Brussel marifoon.

Als u ook kanaal 75 en 76 kunt kiezen dan voldoet uw marifoon aan de laatste Basel eis.

Wij kunnen in bijna alle marifoons het nieuwe Basel kanalenpakket installeren waarin dan meestal direct kanaal 31 is opgenomen.

In de meeste gevallen gaat dat dan om het vervangen van 1 of meerdere chips of wordt er nieuwe software ge�nstalleerd.

Veel chips voor de Nederlandse markt  komen uit onze werkplaats en zijn dus altijd direct voorhanden.

Bij een kanaalaanpassing moet u denken aan een prijs tussen de � 35,00 en � 75,00  excl. BTW  {1 uur service}.

In oudere marifoons wordt kanaal 31 veelal opgeslagen onder een zogenaamd “P” of particulier kanaal.

Zo is P1 of L1 meestal kanaal 31.

Bij de Sailtron RT80 wordt de sneltoets 16 gebruikt om kanaal 31 te selecteren.

 

Dit artikel is met toestemming van de firma Maritiem Service letterlijk overgenomen.
Zie voor meer info ook de website van deze firma:
http://www.atis-brand.com/
Hiervoor onze dank.